Brugerbetaling før skattestigning

Mette Jorsø melder klart ud inden de kommende budgetforhandlinger: hellere brugerbetaling end skattestigninger.

Skattestigninger er ikke vores førstevalg, heller ikke selvom vi i Venstre er på det rene med, at vi søger om tilladelse som en mulighed, der for os er en sidste udvej. I Køge Kommune har vi et højt serviceniveau set i forhold til skatteindtægter. Et eksempel er ældreområdet, der i Køge Kommune ligger over det landsgennemsnittet.

Læs mere ...

Medlemsmøde om landdistrikterne

Debatten om Køge Kommunes landdistrikter og landsbyer har været intens de seneste måneder efter virksomheders ønske om at udvide eller etablere sig i et par af vores landsbyer og lokale beboeres ønske om at bygge flere boliger.

I slutningen af 2015 blev et udkast til en landdistriktspolitik sendt i høring og efterfølgende fremlagt med høringssvar første gang på Teknik- og Miljøudvalgets møde i januar (læs både politikken og høringssvarene  i udvalgsreferatet pkt 12) .

Læs mere ...

Marienborg besøg var en succes

Venstre i Køge Kredsen havde inviteret medlemmerne til Marienborg.

Der var inviteret til politisk snak med vores statsminister Lars Løkke Rasmussen og et kig indenfor på Marienborg.

Læs mere ...

Handlingsprogram for venstre i Køge 2014-2017

Køge Kommune skal være en kommune med ambitioner, tryghed, ansvar og højt til loftet

I over 90 år har Køge Kommune været styret af socialdemokrater. Men intet styre har godt af at sidde på magten så længe. Det giver vanetænkning, indforståethed og manglende udvikling. Vi oplever en kommune, der er præget af lukkethed, manglende valgmuligheder, økonomisk flik-flak, manglende væresteder for unge, bander og deres hærgen. Men også en kommune, der planlægger store centrale kultur- og byudviklingsprojekter – uden at justere med virkeligheden og ændrede samfundsvilkår – og uden udvikling i HELE kommunen.

Læs mere ...

Kære borgere og erhvervsdrivene i Køge Kommune

Der er rigtig meget at glæde sig over, for der er i den grad kommet gang i væksten her hos os. Det er godt for kommunens økonomi og dermed også for de ydelser og muligheder, vi kan og skal tilbyde vores borgere. Men vi skal også kunne følge med og sørge for at holde kvaliteten i hævd, uanset om det gælder byggeri, ældreomsorg, børns opvækst og uddannelse, veje og stier samt de mange andre vigtige områder, som kommunen er ansvarlig for.

Læs mere ...

Venstre styrker folkeskolen

I Køge har Venstre valgt at styrke folkeskolen og fastholde kommunens sunde økonomi i 2016 budgettet

I Køge kommune har vi en sund økonomi – og det har vi fortsat tænkt os at have! Derfor var det også nødvendigt for os i Venstre at vise, at hvis vi ville noget andet måtte

Læs mere ...